top of page
Ara

Kentsel Dönüşüm Nedir? Riskli Yapıların Yıkılıp Yeniden İnşa Edilmesi Süreci

Güncelleme tarihi: 30 Eyl 2023

Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm, şehirlerin fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak yenilenmesi sürecidir. Kentsel dönüşümün amacı, şehirlerin yaşanabilirliğini artırmak, afet risklerini azaltmak, tarihi ve kültürel mirası korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır. Kentsel dönüşümde temel araçlardan biri de riskli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesidir.


Riskli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi

Türkiye deprem kuşağı üzerinde bulunan bir ülkedir. Bu nedenle, depreme karşı dayanıklı binalarda yaşamak hayati önem taşımaktadır. Ancak maalesef ülkemizdeki binaların büyük bir kısmı depreme karşı güvenli değildir. Bu sorunu çözmek için 2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla birlikte kentsel dönüşüm süreci başlamış ve riskli alanlarda bulunan binaların yıkılıp yerine modern teknolojiye uygun, sağlam ve konforlu binaların yapılması planlanmıştır¹.


Kentsel dönüşüm süreci nasıl işlemektedir?

Kentsel dönüşüm süreci şu şekilde işlemektedir:


 • Öncelikle riskli alanlar veya riskli yapılar belirlenmektedir. Riskli alanlar veya yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilmektedir.

 • Riskli alanda veya yapıda oturan malikler veya kiracılar hak sahibi olarak kabul edilmekte ve kendilerine tebligat yapılmaktadır.

 • Hak sahiplerinin en az 2/3'ünün onay vermesi halinde kentsel dönüşüm projesi başlatılmaktadır.

 • Hak sahiplerine alternatif konut seçenekleri sunulmakta veya nakdi yardım yapılması sağlanmaktadır.

 • Riskli alanda veya yapıda oturan kiracılara ise taşınma masrafları karşılanmakta veya geçici konut tahsis edilmektedir.

 • Riskli alan veya yapı boşaltılıp yıkılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmakta ve çevreye zarar verilmemeye çalışılmaktadır.

 • Yıkım sonrasında yeni binalar inşa edilmekte ve hak sahiplerine teslim edilmektedir.


Kentsel dönüşümün avantajları nelerdir?

Kentsel dönüşümün pek çok avantajı vardır:


 • Depreme karşı güvenli binalarda yaşama imkanı sağlar

 • Şehrin görünümünü iyileştirir

 • Altyapı kalitesini arttırır

 • Enerji verimliliğini yükseltir

 • Sosyal donatı alanlarını çoğaltır

 • Tarihi ve kültürel değerleri korur

 • Ekonomik canlılık yaratır

Kentsel dönüşümün dezavantajları nelerdir?

Kentsel dönüşümün bazı dezavantajları da vardır:

 • Yerinden edilme sorunu yaşanabilir

 • Mülkiyet hakları ihlal edilebilir

 • Şehir dokusu bozulabilir

 • Çevresel sorunlar ortaya çıkabilir

 • Sosyal adaletsizlikler artabilir

Kentsel dönüşüm nasıl daha iyi yapılabilir?

Kentsel dönüşümün daha iyi yapılabilmesi için şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Katılımcı ve şeffaf bir süreç izlenmelidir

 • Hak sahiplerinin talep ve beklentileri göz önünde bulundurulmalıdır

 • Yerinde kentsel dönüşüm tercih edilmelidir

 • Şehrin tarihi ve kültürel kimliği korunmalıdır

 • Sürdürülebilir ve insan odaklı bir kent planlaması yapılmalıdır

Sonuç olarak, kentsel dönüşüm ülkemizin önemli bir gündem maddesidir. Deprem gerçeği ile yüzleşmek zorunda olan Türkiye’de kentsel dönüşüm hayati bir öneme sahiptir. Ancak kentsel dönüşüm sadece binaları yenilemek değil, aynı zamanda şehirleri daha yaşanabilir, güvenli ve güzel hale getirmek demektir. Bu nedenle kentsel dönüşüm sürecinde tüm paydaşların işbirliği içinde olması ve ortak bir vizyon geliştirmesi gerekmektedir.


AdaAda: Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde Güvendiğiniz Danışmanınız

İstanbul'un Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve diğer büyük ilçelerinde faaliyet gösteren Adaada, kat maliklerine kentsel dönüşüm süreçlerinde hukuki, finansal ve teknik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Alanında uzman ekibimizle birlikte, kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan zorlukları aşmanıza yardımcı oluyor ve haklarınızın korunmasını sağlıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutarak, süreç boyunca iletişimin açık ve şeffaf olmasını sağlıyor ve projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunuyoruz. AdaAda olarak, güvenilir ve etkili çözümler sunarak, kentsel dönüşüm sürecinde yanınızda yer alıyoruz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Σχόλια


bottom of page