top of page
Bina Yönetimi

Ekonomik, Sürdürülebilir,
Şeffaf, Katılımcı

Gayrimenkul Yönetimi

Gayrimenkul, mimarlık, kentsel dönüşüm ve bina yönetiminde 10 yıldan fazla deneyim. 

İstanbul'u Depreme Hazırlıyoruz
"12 adımda adaada Kentsel Dönüşüm"

Deprem öncesi yapılmış yapıların bina yönetimini alarak ada bazında kentsel dönüşüme girmeleri sağlıyoruz.

Katılımcı, Şeffaf, Ekolojik ve Ekonomik Bina Yönetimi

Adaada ile tanışın

adaada ile tanışın
Profesyonel Apartman Yönetimi

adaada nedir?

adaada bina yönetiminde özel ve yarı kamusal alandaki problemleri ortaklaştırarak yerel yönetim ve diğer kamu birimleri ile entegre bir biçimde bu problemlerin çözümünü mekansal, mali, hukuksal ve fiziksel bağlamda ele alır ve en uygun ve etkin bir biçimde aşağıdan yukarıya bir örgütlenme modelini esas alarak yönetmeyi hedefler. Bina yönetimi ve yerel yönetim arasında kolaylaştırıcı bir pozisyon sağlar.

Teknik, Mekânsal, Mali, Personel, Hukuki ve Mülk Yönetim
Profesyonel Bina Yönetimi Hizmetlerimiz

Tarihi yapılarınızı özenle koruyup yaşatarak yarınlarla buluşturuyoruz.

Katılımcı, Şeffaf, Ekolojik ve Ekonomik Bina Yönetimi

4 adımda adaada

Kırmızı bina

1/ Keşif ve Hazırlık

 • Binanızı ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre mekansal, mali, hukuksal ve fiziksel açıdan değerlendiriyoruz.

 • Kamu kurumu incelemeleri ile yasal durum analizi yapıyoruz.

 • Kat Malikleri ve kiracı listelerinizi hazırlıyoruz.

 • Daire listelerinizi hazırlıyoruz.

Taslak

2/ Projelendirme

 • Binanızın modern mimari tasarım kodlarını oluşturuyoruz.

 • Binanın ihtiyaçlarına yönelik işletme bütçenizi oluşturuyoruz.

 • Deprem, yangın, ısıtma yönetmeliklerine göre stratejik plan oluşturuyoruz.

 • Otopark, bahçe, sığınak, kömürlük, depo gibi alanları planlıyoruz.

 • Modern ve güncel, çok katmanlı yönetim planınızı hazırlıyoruz.

 • Kamusal alanla entegrasyona yönelik  sürdürülebilir ve ekolojik  planlar hazırlıyoruz. 

iş görüşmesi

3/ Yönetim

 • Belediye, tapu, elektrik işletmeleri gibi kamu kurumları ile ilişkileri yürütüyoruz.

 • Personel, güvenlik, temizlik, bakım, onarım gibi ihtiyaçları organize ediyoruz.

 • Önceden alınan önlemlerle sorunların oluşmamasını sağlıyoruz.

 • Aidat takibi yapıyoruz

 • Hazırlanan mimari tasarım kriterlerine göre binanızı yönetiyoruz.

 • Güncel ve çok katmanlı, sosyal dokuya uygun yönetim planını uyguluyoruz.

Organize Dosyalar

4/ Denetim

 • Binanızın günlük, haftalık ve aylık denetimlerle eksikliklerini  denetliyoruz.

 • Tüm harcamaları ve planları  online ortamda tüm kat maliklerinin göreceği ve denetleyeceği şekilde sunuyoruz.

 • 3 aylık periyotlarla mali raporlama yapıyoruz.

 • Değişen ihtiyaçlara yönelik  dinamik karar mekanizmalarını uyguluyoruz.

Katılımcı, Şeffaf, Ekolojik ve Ekonomik

Neler yapıyoruz?

Mekanın Yeniden Üretimi

Mekanın Yeniden Üretimi

Binalarda bulunan ve modern hayatın ihtiyacını karşılamayan kömürlük, odunluk, kazan dairesi gibi alanları yeniden dönüştürerek binanın ihtiyaçlarına yönelik modern mekanlar üretiyoruz.

Parseller arasındaki yapay sınırları kaldırarak verimsiz, kullanılmayan, elverişsiz alanları;  rekreasyon alanları, çocuk oyun alanları, alternatif yaya ulaşım aksları ve dinlenme alanlarına dönüştürülmesine yönelik tasarım projesi hazırlıyoruz.

Bina Yönetimi // Kamusal Alanla Entegrasyon

Kamusal Alanla Entegrasyon

Kamusal alan, yarı kamusal alan ve özel alanları beraber değerlendirerek bu alanları kamu kurumları ile beraber entegre biçimde yeniden konumlandırıyoruz. 

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

6306 Sayılı Kanun ve İmar Planı Değişikliğine Daire Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ada bazında eski yapıları bir araya getirerek bu alanların dönüştürülmesinde sözleşme, fizibilite ve  yatırımcı/geliştirici bulma konusunda destek sunuyoruz.  

neler yapıyoruz?

Yeşil Sertifikanız Adaada'dan 
Yeşil Sertifika Uzmanlığı

Ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu bina ve yerleşme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilecek yerli Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR)

Bina Yönetimi ve Kentsel Dönüşümde
Teknik, İletişim, Uzmanlık ve daha fazlası

Hepsi uyum içinde
Hepsi aynı yerde

Ekolojik & Sürdürülebilir

Ekonomik

Bina Yönetimi

Halk-yerel yönetim iş birliğinin kurulması
İletişim ve koordinasyonun sağlanması
Komşu iletişim ağının kurulması
Sakinlerle yol haritası belirleme
Anket ve toplantıların düzenlenmesi 

Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürebilirliğin sağlanması
Yaşam kalitesini arttırma
Atık yönetimi planlaması
Enerjinin kullanımında verimlilik
Düşük CO2 emisyon hedefleri
Ekolojik peyzaj tasarımı
Binanın iç hava kalitesinin sağlanması
Mekanın verimli ve aktif kullanımının sağlanması

İşletme maliyetlerinin düşürülmesi
Düşük aidat
Gizli maliyetlerin planlanması
Personel, temizlik ve bakım maliyetlerinin azaltılması.
Mimari tasarım kriterleri ile gelecek maliyetleri önleme
 

Mimari Tasarım
Kentsel Tasarım
Peyzaj Tasarımı
Kentsel Dönüşüm
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme
Hukuk alanlarında 10 yıllık tecrübe

Deneyimli Uzman Kadro

Katılımcı

Şeffaf

3 ayda bir raporlama
Arşivleme ve dosyalama
Tüm harcamaların görüntülenmesi
7/24 erişim
Anlık bilgilendirme

Tarihi Yapılarınız Adaada ile güvende. 
Tarihi Yapı Yönetimi

Tarihi yapılarınızı özenle koruyup yaşatarak yarınlarla buluşturuyoruz.

Adaada ayrıcalığı ile

Hizmetlerimiz

Gayrimenkul ve Mülk Yönetim Hizmetleri

Mülk Yönetim

Hizmetleri

Aracılık Hizmetleri

Aracılık

Hizmetleri

Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri

Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri

hizmetlerimiz
ekibimiz

Deneyimli, Uzman, Nitelikli

Ekibimiz

Halil İbrahim Topalfakıoğlu

Halil İbrahim Topalfakıoğlu

Şehir Plancısı
Gayrimenkul Uzmanı

 • linkedin@2x
İsmail Emre Telci

İsmail Emre Telci

Avukat

 • linkedin@2x
Sarper Takkeci

Sarper Takkeci

Yük. Mimar

 • linkedin@2x
Cihan Emre Kısakürek

Cihan Emre Kısakürek

Bilgisayar Mühendisi

 • linkedin@2x

Teknolojik, İnovatif, Deneyimli

Çözüm Ortaklarımız

*Adaada Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir

Referanslarımız

Adaada Güvencesiyle Yönettiğimiz

Kentsel Dönüşüm Alanları