top of page
Dört Gri Binalar

Bina, site ve tesisleriniz için profesyonel bir yönetim hizmeti ile rahat bir nefes alın.

Profesyonel Bina ve Tesis Yönetimi 
Hizmetlerimiz

Bina yönetimi hizmetimiz, apartman, rezidans, iş merkezi, ofis gibi yapılar için profesyonel bir yönetim hizmeti sunar. Bina sakinlerinin ortak kullanım alanlarının bakımı, temizliği, güvenliği ve düzenlenmesi gibi pek çok konuda destek sağlarız. Ayrıca, bina aidatlarının düzenli tahsilatı, faturaların ödenmesi ve diğer tüm mali işlemler de bina yönetimi hizmetimiz kapsamında yer almaktadır.

Site yönetimi hizmetimiz, villa, konut ve toplu konut siteleri gibi yapılar için özel bir yönetim hizmeti sunar. Site sakinlerinin ortak kullanım alanlarının bakımı, temizliği, güvenliği ve düzenlenmesi gibi pek çok konuda destek sağlıyoruz. Ayrıca, site aidatlarının düzenli tahsilatı, faturaların ödenmesi ve diğer tüm mali işlemler de site yönetimi hizmetimiz kapsamında yer almaktadır.

Tesis yönetimi hizmetimiz, sanayi tesisleri, işletme merkezleri, fabrikalar, depolar gibi endüstriyel yapılar için profesyonel bir yönetim hizmeti sunar. Tesislerin bakımı, temizliği, güvenliği ve düzenlenmesi gibi pek çok konuda destek sağlıyoruz. Ayrıca, tesis aidatlarının düzenli tahsilatı, faturaların ödenmesi ve diğer tüm mali işlemler de tesis yönetimi hizmetimiz kapsamında yer almaktadır.

Bizimle çalışarak, bina, site ve tesis yönetimi konularında tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Size en iyi hizmeti sunmak için hazırız. Bizimle iletişime geçin ve daha fazla bilgi edinin.

Genel ve Hukuki Yönetim

 • Yapım, Onarım, Bakım Söz. Hazırlanması

 • KM'den Doğan Haklar ve Danışmanlık

 • Yönetim Planı Hazırlama

 • Mevzuat takibi

 • Hukuki Yapı Raporlaması

 • Kat Karşılığı İnşaat Söz. Hazırlanması / Denetimi

 • Alım/Satım ve Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması

Mekansal Yönetim

 • Kamusal Alanla Entegrasyon

 • Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

 • Alan Optimizasyonu

 • Mimari Tasarım Kodlarının Oluşturulması

 • Ortak Alan Yönetimi

 • Otopark Alanları Yönetimi

 • Açık Alan Yönetimi

Mali Yönetim

 • İşletme Bütçesinin Oluşturulması

 • Gelir ve Giderlerin İşlenmesi

 • Tahsilat Takibi

 • Borç Takibi

 • Aidat Hesaplanması

 • Gecikme Cezalarının Oluşturulması

 • Bakım Giderleri Tespiti, Hesabı ve Takibi

Personel Yönetimi

 • Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi

 • Personelin izin düzenlerinin ayarlanması

 • Yıllık izinlerde çalışma alanlarının yönetilmesi

 • Maaş, SGK vb. ödemelerin yapılması

 • Kıdem tazminatı fonu oluşturulması

 • Personel Verimliliğin Maksimizasyonu

 • Personelin Eğitimi​

Mülk Yönetimi

 • Gayrimenkul Değer Analizi

 • Pazar Araştırması

 • SWOT Analizi

 • Kira Sözleşmelerinin Yönetimi

 • Kira Ödemelerinin Toplanması ve Takibi

 • Kiracı İlişkileri 

Teknik Yönetim

 • Yasal Durum Analizi

 • Mevcut Durum Analizi

 • Swot Analizi

 • Mekanik, Elektrik, Tesisat, Statik Analiz

 • Ortak Alanlar Bakım, Temizlik ve Güvenlik 

bottom of page