top of page
Ara

İlan Tahtasına Asılan Tebligatların Geçerliliği

Güncelleme tarihi: 30 Eyl 2023


Ne Zaman İlan Panosuna Tebligat Asılabilir?

Bağımsız bölümü boş olan veya kiracısı veya başkası tarafından kullanılan kat maliklerinin adresleri bilinmediğinde veya bildirilen adrese tebligat yapılamadığında ilan panosuna tebligat asılması zorunludur. Bu durumlar 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Ek: 1 maddesi kapsamında belirtilmiştir.


İlan Tahtasına Asılan Tebligatların Niteliği

Kat maliklerine yapılacak çağrılar, toplantı kararları, işletme projesi ve denetim raporları en az iki imza taşıyan tutanak düzenlenerek ilan panosuna asılabilir. Ancak bu tebligatlar sadece adres bildirilmeyen veya bildirilen adrese ulaşılamayan kat maliklerine yapılmış sayılır.


Bağımsız Bölüm Sahibinin Adresi Bilinmeyen Durumlar

Bağımsız bölüm sahibinin adresi bilinmeyen durumlarda, tebligatlar bağımsız bölümde fiilen oturan kişiye yapılmalı ve tebligatın bir örneği de ilan panosuna asılmalıdır. Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa tebligat ilan panosuna asılan örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.


Tebligatların Geçerliliği

Yeterli çalışan veya bütçe bulunmadığı durumlarda sadece ilan panosuna tebligat asılsa dahi tebligatın tüm kat maliklerine yapılmış sayılması mümkün değildir. Bu nedenle, tebligatlar için gerekli harcamaların işletme projesine dahil edilmesi doğru bir yol olacaktır.


İlan Tahtası Dışındaki Bildirimlerin Geçerliliği

Bina girişinde, asansörlerde veya ilan panosunda asılan bildirimler, WhatsApp, Telegram, BiP gibi uygulamalardan, SMS, faks veya e-posta ile yapılan bildirimler tebligat olarak kabul edilmez. Bunlar sadece kat maliklerini hatırlatma, ilgi uyandırma ve hızlı bir şekilde içeriği anlamaları amacı ile yapılan duyurular olarak kabul edilir.


Sonuç

İlan panosuna tebligat asılması, tüm kat maliklerine yapılmış sayılması için yeterli değildir. Bağımsız bölüm sahibinin adresi bilinmeyen durumlarda, tebligatlar bağımsız bölümde fiilen oturan kişiye yapılmalı ve tebligatın bir örneği de ilan panosuna asılmalıdır. Ayrıca, bildirimlerin sadece ilan panosuna asılması tebligatın tüm kat maliklerine yapılmış sayılması anlamına gelmez. İlan tahtası dışındaki bildirimlerin tebligat olarak kabul edilmemesi, kat maliklerinin tebligatı zamanında alması ve anlaması için gerekli olan özenin gösterilmesi gerektiğinin de bir göstergesidir. Bu nedenle, işletme projesine dahil edilen tebligat harcamalarının yıl içinde yapılacak tebligatların etkili ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacağı unutulmamalıdır.


# Doğru Bildirimin Önemi: Bağımsız Bölümlerde Tebligat Yöntemleri

Bağımsız bölümlerde yapılan toplantılar ve alınan kararların geçerliliği, tebligatların yasaların buyurucu hükümlerine uygun yapılmasına bağlıdır. Doğru tebligat yapılmazsa, toplantılar geçersiz ve alınan kararlar da geçersiz sayılır. Böyle durumlarda, kararların iptali için dava açmak mümkündür. Ayrıca, elden imzalı veya taahhütlü posta ile tebliğ edilmeyen bir genel kurul kararında veya işletme projesinde bulunan ortak gider ve avans payına (aidat) geçikme tazminatı işletilemez.


## Elden İmzalı Tebligatlar

Elden imzalı tebligat yöntemi tercih edildiğinde, tebligatlar 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'na uygun olarak bağımsız bölümün maliki, 18 yaşından büyük aile üyesi, kiracısı veya sürekli faydalananlarına yapılması önemlidir. Bağımsız bölümde bulunamayanlar için tebligat, taahhütlü posta ile adresine yapılmalıdır. Eğer malik tarafından daha önce bildirilmemişse veya bildirdiği adrese gönderilen taahhütlü postalarulaşmazsa, müteakip bildirimler bağımsız bölüme taahhütlü posta yoluyla yapılmalıdır. Elden imzalı bildirimi almak istemeyen maliklere de aynı usul uygulanmalıdır.


## Bağımsız Bölümden Sürekli Faydalananlar

Bağımsız bölümden sürekli faydalanan, 18 yaşından büyük ve malik veya kiracı tarafından sürekli olarak barınması, çalışması için izin verilen gerçek kişilerdir. Örneğin, bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışan 18 yaşından büyük bir danışma görevlisi veya herhangi bir personel sürekli faydalanandır. Aynı şekilde, konutta sürekli yatılı olan malik veya kiracının annesi, babası, kardeşi, çocuğu veya tanıdığı sürekli faydalanandır. Bu kişilere yapılan tebligatlar geçerlidir. Ancak, yılda birkaç defa gelen ve birkaç gün kalan kişiler veya haftada bir gün gelen gündelik temizliğe gelen kişiler sürekli faydalanan değildir ve bu kişilere yapılan tebligatlar geçersizdir.


# Sonuç

Bağımsız bölümlerde yapılan toplantılar ve alınan kararların geçerliliği, doğru tebligat yapılmasına bağlıdır. Elden imzalı tebligat yöntemi tercih edilmeli ve tebligatlar bağımsız bölümün maliki, 18 yaşından büyük aile üyesi, kiracısı veya sürekli faydalananlarına yapılmalıdır. Eğer bağımsız bölümde bulunamayanlar varsa, tebligat taahhütlü posta yoluyla adresine yapılmalı veya elden imzalı bildirimi almak istemeyen maliklere aynı usul uygulanmalıdır. Bağımsız bölümden sürekli faydalananlar, 18 yaşından büyük ve malik veya kiracı tarafından sürekli olarak barınması, çalışması için izin verilen gerçek kişilerdir ve bu kişilere yapılan tebligatlar geçerlidir. Ancak, sadece yılda birkaç defa gelen veya haftada bir gün gündelik temizliğe gelen kişiler sürekli faydalanan değildir ve bu kişilere yapılan tebligatlar geçersizdir.


## Adres Bildirme Zorunluluğu

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, her bağımsız bölüm sahibi ortak giderler ve apartman yönetimi ile ilgili tebligatların geçerli olması için, Türkiye'deki adresini yazılı olarak yöneticiye bildirmek zorundadır. Bu adrese yapılan tebligatlar bağımsız bölüm sahibine ulaştırılır.


## Adres Bildirilmemiş Bağımsız Bölümler

Bağımsız bölüm sahibi yazılı olarak adresini bildirmedi veya tebligat adresine yapılamazsa, bundan sonraki tebligatlar fiilen oturan kişiye yapılır. Tebligat girişinde bulunan ilan tahtasına asılır ve bu tebligat bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Eğer fiilen oturan yoksa, tutanak ile ilan tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.


## Teslim Alınmak İstemeyen Malik veya Kiracı

Bağımsız bölüm dolu olduğunda ve tebligatın imzalı olarak alınması istenmiyorsa, bu durumda kötü niyet aranmalıdır. Tebligat vakit geçirmeden taahhütlü posta yoluylla aynı adrese gönderilmeli ve tebligatın bir örneği apartman girişinde bulunan ilan tahtasına yukarıda belirtildiği şekilde tutanak ile asılmalıdır.


23 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page