top of page
Ara

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali

Güncelleme tarihi: 1 Eki 2023


Kat malikleri kurulu tarafından verilen kararlar, belirli şartlar altında iptal edilebilir. Bu şartlar, toplantıya katılım durumuna, oy kullanma durumuna ve kararın geçerlilik süresine göre değişebilir.


Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Katılmamış Kat Malikleri İçin İptal Şartları


Kat malikleri kurulu toplantısına katılmamış olan kat malikleri, kararı öğrendikleri tarihten başlayarak bir ay içinde kat malikleri kurulu kararlarının iptal davası açma hakkına sahiptirler.


Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Katılmış Kat Malikleri İçin İptal Şartları


Kat malikleri kurulu toplantısına katılmış olan kat malikleri ise, aykırı oy kullanma haklarına sahiptirler. Bu kat malikleri, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde kat malikleri kurulu kararlarının iptal davası açabilirler.


Çekimser Oy Veren Kat Maliklerin İptal Şartları


Kat malikleri kurulu toplantısına katılıp çekimser oy vermiş olan kat malikleri de dava açabilirler. Bu kat malikleri de karar tarihinden başlayarak bir ay içinde bu haklarını kullanabilirler.


Olumlu Oy Veren Kat Maliklerin İptal Şartları


Toplantıya katılıp karara olumlu oy veren kat malikleri kural olarak karar iptal davası açamazlar.


Karardan İtibaren Altı Ay Geçerek Dava Hakkının Düşmesi


Kat malikleri kurulu kararlarından itibaren altı ay geçmesiyle birlikte dava hakkı tüm malikler için düşer.


Bağımsız Bölüm Maliki Olan Kişilerin Dava Süresi


Kat malikleri kurulu kararları sonradan bağımsız bölüm maliki olan kişileri de bağlar ve eski malik için geçerli olan dava süresi işlemeye devam eder ve yeni malik ancak kalan süre içinde dava açabilir.


Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Geçersizliği: Yok Hükmünde Olma ve Mutlak Butlanla Hallerinin İncelenmesi


Kat malikleri kurulu kararlarının geçersizliği, bir hukuki işlemin kanuni unsurlarından birinin bulunmaması veya kanunun emredici hükümlerine aykırı olması durumlarında ortaya çıkabilir. Bu durumlar, yok hükmünde olma ve mutlak butlanla haller olarak tanımlanabilir.


Yok Hükmünde Olma

Yok hükmünde olan bir işlem, çok ağır şekilde sakat olması nedeniyle doğmamış sayılır. Bu nedenle de yokluğuna karar vermek dahi gerekmez. Örneğin, kat malikleri kurulunun mimari projede değişiklik yapma kararı alması, belediyenin görevidir ve bu nedenle yok hükmündedir.


Mutlak Butlanla

Mutlak butlanla olan bir işlem, kanunun öngördüğü kurucu unsurları bulundurmakla beraber kanunun emredici hükümlerine aykırıdır. Bu durumda, işlem doğmuştur ama ortadan kaldırılabilir. Örneğin, KMK: MD-24'e göre kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümde dispanser açılamaz hükmüne rağmen açılması yönünde bir karar alınırsa, bu karar mutlak butlanla hükümsüzdür.


İptal Davası

Yok hükmünde olma veya mutlak butlanla sakat olan kararlar mahkemelerce resen (kendiliğinden) dikkate alınır. Açılması gereken iptal davası ise süreye bağlı olmaz.


Yargıtay Uygulamaları

Yargıtay'ın devamlılık kazanan uygulamalarına göre:

- Kanunun emredici hükümlerine aykırı olan kat malikleri kurulu kararları yok hükmündedir.

- Toplantı nisabı sağlanmadan yapılan toplantılarda alınan kararlar yok hükmündedir.

- İkili çoğunluktan birinin eksik kaldığı yönetici seçimi kararı nisbi butlanla hükümsüzdür.

- Oybirliği gerektiren konularda, oy çokluğu ile alınan kararlar yok hükmündedir.


Bu uygulamalar, kat malikleri kurulu kararlarının geçersizliğinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Mahkemeler, bu uygulamalara göre yapacakları incelemeler sonucu kat malikleri kurulu kararlarının geçerliliğini ya da geçersizliğini tespit edeceklerdir.


Profesyonel Destek

Yönetim planı konusunda profesyonel destek için (http://www.adaada.org) adresini ziyaret edebilirsiniz. Adaada, İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Eyüpsultan ve Ataşehir ilçelerinde hizmet vermektedir. Binalarınızın en iyi performansını ve güvenliğini sağlamak istiyorsanız, Adaada olarak bizimle çalışabilirsiniz. Profesyonel ekibimiz, binalarınızın en iyi durumda kalması için gerekli tüm bakım ve onarım çalışmalarını yapacaktır. Bize güvenin ve İstanbul'un bu ilçelerinde binalarınız için en iyi hizmeti alın.53 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page