top of page
iş görüşmesi

Personel Yönetimi

  • Güvenlik personeli, apartman görevlisi, temizlik görevlisi ve benzeri personel sayılarının belirlenmesi,

  • Personellerin özlük, izin, harcama, çalışma saatleri, bordro, puantaj, fazla mesai takibi, zimmet, performans, yemek, ulaşım vb. alanların takibi ve uygulamasının yapılması,

  • Mevcut personellerin SGK girişlerinin kontrol edilmesi ve problemlerin yönetim ve denetim kurulları ile iletişim halinde yasal mevzuatlar içinde çözümünün sağlanması,

  • Mevcut ve gelecek personelin SGK’ya bilgilerinin verilmesi tahakkukların ve hizmet belgelerinin çıkarılması,

  • 4857 sayılı iş kanunu kapsamında mevcut çalışan ve yeni işe alınacak tüm personellerin işe giriş ve çıkışlarının gerçekleştirilmesi, kıdem, ihbar tazminatlarının hesaplanması, yıllık izin sürelerinin hesaplanması,

  • Personellere yasal çalışma ve mola saatlerinin belirlenmesi ve tebliğ edilmesi

  • Personellerin görev tanımlarının yapılması ve çalışma talimatlarının hazırlanarak tebliğ edilmesi,

  • Personellere sertifikalı eğitimler sağlanarak ve iç verimliliğin arttırılmasının sağlanması

  • Personellere iş güvenliği eğitimi verilmesi,

  • Tüm bilgilerin dijital ortamda depolanması ve listelenmesinin sağlanarak takip ve ödemelerinin yapılması,

bottom of page