top of page
Dosyalama

Hukuki ve genel yönetim hizmetlerimizle, apartman ve site yönetiminizi güvenilir ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirmeniz için yanınızdayız.

Hukuki ve Genel Yönetim

​Apartman ve site yönetimine yönelik hukuki ve genel yönetim hizmetlerinde; problemlerin tespiti, öneri planlar, Kat Mülkiyeti Kanunu'na uygun toplantı organizasyonları, yükümlülük takipleri, sözleşmelerin hazırlanması ve yönetmelik takibi konularında profesyonel destek sağlamaktayız.

 • Genel yönetimsel problemlerin tespiti ve öneri plan oluşturulması,

 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre olağan ve olağanüstü toplantı organizasyonlarının usulüne uygun oluşturulması; alınan kararlarda yasal zemin oluşturacak şekilde kayda geçmek,

 • Alınacak her türlü kararın kat mülkiyeti kanununa uygun olarak yapılması,

 • Alınan kararların kat maliklerine usulüne uygun şekilde duyurulması,

 • KMK ya göre karar defterinin uygulanma prosedürlerini takibi ve kararların deftere işlenmesi,

 • Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi,

 • Apartman ile ilgili konularda üçüncü şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,

 • Belirli/belirsiz süreli yasal iş sözleşmelerin hazırlanması ve personele tebliğ edilmesi,

 • Yapım, onarım, bakım sözleşmelerinin hazırlanması,

 • Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan diğer haklar ve danışmanlık,

 • Çok katmanlı yeni yönetim planının hazırlanması,

 • Kat maliklerini ve bina sakinlerini ilgilendiren diğer konularda yasal yönetmelik ve mevzuatların takibi,

 • Hukuki yapı raporlaması ve genel hukuki danışmanlık,

 • Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve denetimi,

 • Alım/Satım ve kira sözleşmelerinin hazırlanması,

bottom of page