top of page
hesap makinesi

Mali yönetim hizmetlerimizle, apartman ve site yönetiminizin finansal işlemlerini etkin ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmeniz için profesyonel destek sağlıyoruz.

Mali Yönetim

Aidat bütçesi, gelir-gider kayıtları, nakit akışı ve yatırım fonu planlaması, tahsilat ve ödemeler, personel maaşları ve kıdem tazminatı fonu, muhasebe kayıtları ve yıllık faaliyet raporlarını kapsayan mali yönetim hizmetlerimizle, apartman ve site yönetiminizin finansal işlemlerini profesyonel ve etkin bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.​

 • Olağan Genel Kurul Döneminde; işletme projesi ile yıllık aidat bütçesinin oluşturulması ve aidat giderinin hesaplanarak kat mülkiyeti kanunu ve yönetim planı çerçevesinde bağımsız bölümlere paylaşımını sağlamak,

 • Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi, kayıtlarının tutulması, noter tasdiklerinin gerçekleştirilmesi,

 • Nakit akış projeksiyonunun hazırlanarak binaya ait yatırım fonu oluşturmak,

 • Aylık olarak daire bazında borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması,

 • Binaya ait banka banka hesaplarının takibinin yapılması,

 • Bağımsız bölümlere ödemesi gereken tüm tahsilatların yapılması,

 • Gecikme cezalarının oluşturulması ve tahsil edilmesi,

 • Ödenmesi gereken faturaların takibinin yapılması ve ödenmesi,

 • Personel maaşlarının ödenmesi ve kıdem tazminatı fonunun oluşturulması,

 • Her çeyrekte gelir gider raporlarının Mali Müşavirimiz tarafından hazırlanması;

 • Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması,

 • Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,

 • Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması,

 • Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin takibi,

 • Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması,

bottom of page