top of page

Teknik Yönetim

  • İlgili binaların uzman mimar tarından yapısal analizin yapılması, modern yapı ve bina teknolojilerine uygunluğunun denetlenmesi,

  • Binanın mimari, statik, elektrik, tesisat ve mekanik projelerinin yasal durum analizi yapılarak, mevcut durumda eksikliklerinin giderilmesi, genel kurula bu işlemlere yönelik eylem planı sunulması,

  • Swot analizi yapılarak yapının güçlü, zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması ve buna yönelik eylem planı oluşturulması,

  • Ortak alanlarda bulunan asansör, hidrofor, diafon sistemleri, jeneratör, yangın söndürme sistemleri, su depoları, hidrofor, ısıtma soğutma sistemleri, brülör, havuz, yakıt depoları, merkezi uydu sistemi, paratoner sistemleri, elektrik alt yapısı gibi teknik ekipmanların yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek bakım sözleşmelerinin yapılması ve periyodik takibinin yapılması,

  • Ortak alanlarda gerçekleştirilecek onarım, tadilat işlemleri için teklif toplanarak genel kurula sunulması,

  • Yapılacak bakım, onarım ve tadilat işlerinin mimar gözetiminde takibi.

bottom of page