top of page

Mekansal Yönetim

Mekanın Yeniden Üretimi

Binalarda bulunan ve modern hayatın ihtiyacını karşılamayan kömürlük, odunluk, kazan dairesi gibi alanları yeniden dönüştürerek binanın ihtiyaçlarına yönelik modern mekanlar üretiyoruz.

 

Parseller arasındaki yapay sınırları kaldırarak verimsiz, kullanılmayan, elverişsiz alanları;  rekreasyon alanları, çocuk oyun alanları, alternatif yaya ulaşım aksları ve dinlenme alanlarına dönüştürülmesine yönelik tasarım projesi hazırlıyoruz.

Kamusal Alanın Entegrasyonu

Kamusal alan, yarı kamusal alan ve özel alanları beraber değerlendirerek bu alanları kamu kurumları ile beraber entegre biçimde yeniden konumlandırıyoruz. 

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel dönüşüm projelerimizle, eski ve kullanılmayan alanları modern ve işlevsel mekanlara dönüştürerek, yaşam kalitesini artırıyor ve şehirlerin sürdürülebilir gelişimini destekliyoruz.

bottom of page