top of page

Tarihi Bina ve Anıtların Yönetimi

Mimari ve tarihi mirasın yönetimi farklı yönleri içerir. Binalar, mimari değerlerinin ötesinde, insanların hayal gücünün bir parçası olan canlı varlıklar ve sembolik mekanlardır.​

Adaada'nın miras değeri taşıyan tarihi yapılara yönelik kapsamlı yönetim ve danışmanlık hizmeti, uzman mimar ve şehir plancısı kadrosuyla mimari miras hakkındaki bilgileri anlamayı, korumayı, korumayı ve iletmeyi amaçlar.

 

​Binalar, mimari değerlerinin ötesinde, kolektif bilincin bir parçası olan yaşayan, sembolik yerlerdir. Adaada olarak, bir binayı doğru bir şekilde yönetmek için bilimsel ve tarihsel olarak anlamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz.

 

Binanın özünü korumak ve alışılagelmiş kullanımına saygı duymak ve ayrıca binanın kimliğinin bir parçası olan geçmiş topluluklarla olan bağını her zaman vurgulamak gerekir.

Bu bağlamda Adaada Tarihi Bina ve Anıtların Yönetimi için özel olarak Yönetim

Müdahale Biçimleri

Korunacak yapılara müdahaleler, her yapının kendine özgü koşullarına göre saptanır
 

  •  Bakım


Sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari ögelerde değişiklik gerektirmeyen müdahalelerdir. (Çatı aktarımı, oluk onarımı, boya-badana vb.)

Bakım izin ve denetiminde, varsa koruma kurulu müdürlüğü ya da KUDEP yoksa müze müdürlüğünün yetkili olduğuna, bakım öncesi ve sonrası durumun rapor ve fotoğraflarla saptanarak ilgili koruma kuruluna sunulması, uygun görülmeyen bakım uygulamalarının yenilenmesi veya değiştirilmesi hizmetleri kapsar.,

 

  • Onarım


Yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde ve mimari ögelerde değişiklik gerektiren müdahalelerdir.

Yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen yada bozularak eksilen mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesi bu kapsamda tanımlanmıştır.

Basit onarım uygulaması, koruma kurulu kararı doğrultusunda; belediyelerce ve / veya varsa koruma kurulu müdürlüğünce yoksa ilgili müze müdürlüğünce denetlenerek yapılanmasına, uygulama bitince ona ilişkin rapor ve fotografik belgelerin koruma kuruluna iletilmesine, uygun görülmeyen basit onarım uygulamalarının yenilenmesine yönelik çalışmaları kapsar.

bottom of page