top of page
Ara

Airbnb Yasası Resmi Gazetede Yayınlandı

Turizm Amaçlı Konut Kiralamalarında Devrim Niteliğinde Yeni Düzenleme!


Türkiye'de turizm amaçlı konut kiralama düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanan 7464 sayılı Kanun ile kökten değişti! Tek seferde yüz günden fazla süreli kiralamalar bu yenilikçi düzenlemenin dışında. Airbnb, boooking.com gibi platformlarda kiralama yapan vatandaşların özellikle bu haberi takip etmesi gerekiyor.


Amaç ve Kapsam

Kanun, konutların turizm amaçlı kiralanması sürecini yeniden şekillendiriyor. Evinizde misafir ağırlayacak mısınız? Önce bu kural ve düzenlemeleri öğrenmelisiniz!


Nedir Bu İzin Belgesi?

Artık bir konutu turizm amaçlı kiralamadan önce "izin belgesi" almanız gerekiyor. Bu belgenin arkasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gücü var, ama yetki valiliklere de geçebilir!

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınması zorunlu hale geldi. İzin belgesi vermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili. Ancak bu yetki valiliklere de devredilebilir. İzin belgesi başvurularında, konutun bulunduğu binanın tüm kat maliklerinin oy birliği ile alınan kararının ibrazı zorunlu kılındı.Türkiye'deki bir dairenin iç mekanı, yeni turizm kiralama kanununa uygun şekilde izin belgesiyle Airbnb'de kısa süreli kiralama için hazırlanmış
Güvenli Kiralama, Huzurlu Tatil! Airbnb

Apartmanınızdaki Diğer Kiralıklar

Aynı binada birden fazla daireyi turizm amaçlı kiralamak isteyenler dikkat! Bina içerisinde en fazla yüzde 25 daire aynı sahip adına kiraya verilebilir.

Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda, aynı binada en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilecek. Ayrıca, izin belgesini alma yükümlülüğü kiraya verene ait olacak.


Lüks Konutlarda Özel Hükümler

Yüksek nitelikli konutlarda kural biraz farklı. Resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik gibi lüks hizmetler sunan konutlar için ayrıcalıklı izin belgesi uygulamaları bulunuyor.

Yüksek nitelikli konutlarda, resepsiyon, güvenlik, günlük temizlik servisi gibi hizmetlerin bulunması ve yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunması gerekiyor. Bu tür konutlarda, belirli şartlar aranmaksızın izin belgesi düzenlenebilecek.


Yeni Cezalar Neler?

İzin belgesi olmadan kiralama yaparsanız cüzdanınız yanabilir! Cezalar 100.000 TL'den başlıyor ve 1.000.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Hatta elektronik ticaret platformlarına da cezai yaptırımlar geliyor. Tüm cezalar aşağıda belirtildi.
 • İzin belgesi olmaksızın kiralama yapanlara, her bir konut için 100.000 Türk Lirası ceza kesilecek. Eğer 15 gün içinde izin belgesi alınmazsa, bu ceza 500.000 Türk Lirası'na çıkacak.

 • İzin belgesi sahibi olup da kiraladığı konutu üçüncü kişilere kiraya verenlere, her bir sözleşme için 100.000 Türk Lirası ceza uygulanacak.

 • Kendi adına mesken olarak kiraladığı konutu turizm amaçlı kiraya verenlere, her bir sözleşme için 100.000 Türk Lirası ceza kesilecek.

 • İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenlere, her bir sözleşme için 100.000 Türk Lirası ceza uygulanacak.

 • Elektronik ticaret ve tanıtım platformları, Bakanlık uyarısına rağmen içeriği 24 saat içinde kaldırmazlarsa, her bir konut için 100.000 Türk Lirası ceza alacaklar.

 • İzin belgesi olmaksızın kiralama faaliyetine devam edenlere 1.000.000 Türk Lirası ceza kesilecek.

 • Yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, bir yıl içinde aynı konutu dörtten fazla kiraya verenlere 1.000.000 Türk Lirası ceza uygulanacak.

İzin belgesi sahipleri için de cezalar var
 • Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde gönderilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda 50.000 Türk Lirası ceza uygulanacak.

 • Kiraya verenin değişikliğinin 30 gün içerisinde bildirilmemesi durumunda 50.000 Türk Lirası ceza kesilecek.

 • Turizm payının belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda 50.000 Türk Lirası ceza uygulanacak.

 • Yanıltıcı reklam veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması durumunda 100.000 Türk Lirası ceza kesilecek.

 • Sözleşmeye uygun olmayan konut teslimi durumunda 100.000 Türk Lirası ceza uygulanacak.

 • Ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda 200.000 Türk Lirası ceza kesilecek.

 • Bakanlıkça düzenlenen plaketin asılmaması durumunda 100.000 Türk Lirası ceza uygulanacak. 15 gün içerisinde asılmazsa, bu ceza 500.000 Türk Lirası'na çıkacak.

 • Konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda 100.000 Türk Lirası ceza kesilecek.

Bu cezaların yanı sıra, konutun bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amiri ve Bakanlık tarafından da çeşitli idari yaptırımlar uygulanabilecek.Yüksek nitelikli konutun resepsiyon ve güvenlik hizmetleri sunan lüks girişi, ayrıcalıklı izin belgesi uygulamalarını destekleyen yenilikçi düzenlemelerle öne çıkıyor. Airbnb
İzin Belgenizle, Turizmde Yeni Bir Sayfa Açın! Airbnb

İzin Belgesi İptali

İzin belgesi aldınız mı? İyi koruyun! Çünkü belirli durumlarda bu belgenizi kaybedebilirsiniz. Kötüye kullanımdan tutun da, konutun ahlaka aykırı kullanılmasına kadar pek çok sebep belgenizin iptalini getirebilir. Yeni kanuna göre, izin belgesi sahiplerinin belirli durumlarda izin belgeleri iptal edilebilecek.

Bu durumlar şunlardır:

 • İzin belgesi sahibinin iptalini talep etmesi.

 • Kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi.

 • İzin belgesinin devri için gerekli başvurunun yapılmaması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

 • Konutun kamu düzeni, güvenliği ve genel ahlaka aykırı kullanıldığının tespiti.

 • Belirli aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi.

 • İzin belgesi iptal edilen konutların kullanıcılarının hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir.


İzin belgesi alınarak turizm amaçlı kiraya verilmeye hazır olan şık bir oturma odası, yeni kanunun getirdiği standartları yansıtıyor. Airbnb
Türkiye'de Kısa Süreli Kiralamanın Yeni Adresi: İzinli Konutlar! Airbnb

Denetim Mekanizması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kiralama sürecini yakından takip edecek. Denetim yetkisi Bakanlıkta, ancak valiliklerle de işbirliği yapabilecek.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm amaçlı kiralamalarda denetim yapma yetkisine sahip olacak. Bakanlık, denetim yetkisini valilikler aracılığıyla da kullanabilecek. Ayrıca, kanunun uygulaması sırasında doğacak sorunları giderme ve uygulama birliğini sağlama yetkisi de Bakanlıkta olacak.


Daha Önce Kiraya Verenler Dikkat

Yeni kanunla birlikte, eski kiracıların da bir ay içerisinde izin belgesi alması şart! Bu kurala uymayanlara sert cezalar kesilecek.

Yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanların bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurması gerekmekte. Bu yükümlülüğe uymayanlar için belirtilen cezai yaptırımlar uygulanacak.


Sonuç

Türkiye'de turizm amaçlı konut kiralama süreci, 7464 sayılı yeni Kanun ile ciddi bir değişikliğe uğramıştır. Artık evinizde turistik amaçla misafir ağırlamadan önce izin belgesi almak, aynı binada belirli oranda konut kiralama sınırlamalarına uymak, lüks konutlar için özel düzenlemelere dikkat etmek gibi birçok yeni kural ve düzenlemeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu kurallara uymamanın ciddi mali yaptırımları bulunmaktadır. Kanunun getirdiği bu yeni düzenlemeler, turizm sektöründeki konut kiralama faaliyetlerini daha şeffaf, denetimli ve düzenli bir hale getirmeyi amaçlamaktadır.


324 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page