top of page
Ara

Kentsel Dönüşüm: Hukuki Boyutları ve Süreçleri

Kentsel dönüşüm, bir ülkenin şehirlerinde ve köylerinde yer alan ve risk teşkil eden yapıların, güvenli bir şekilde yeniden inşa edilmesi sürecidir. 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun uyarınca uygulanan kentsel dönüşümün, teknik boyutlarının yanı sıra hukuki boyutları da bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok şehrinde kentsel dönüşüm faaliyetleri yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu nedenle kentsel dönüşüm nedir, kentsel dönüşüm nasıl yapılır ve kentsel dönüşüm fiyatları gibi pek çok konuda soru işaretleri ortaya çıkar.


Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutları


Kentsel dönüşüm, hukuki boyutları ile birlikte uygulanan bir süreçtir. Bu süreçte, devletin yasal çerçevede sunduğu destekler; yapım kredisi, kira desteği ve vergi avantajları gibi finansal avantajların yanı sıra harç avantajlarını da beraberinde getirir. Kentsel dönüşüm projesinde yer alan yapıların yıkımı, kanuni olarak mecburidir. Risk tespitine karşı yapılacak itirazlar, bakanlığa iletilmelidir. Ayrıca söz konusu yapının sahibinin de on beş gün içinde bu karara itiraz etme hakkı vardır.


Kentsel Dönüşümün Teknik Boyutları


Kentsel dönüşüm süreci, birçok teknik boyutu barındırır. Bu boyutlar; riskli toprak zemini, depremde hasar görmüş, göreceği düşünülen ve yıkım kararı alınmış yapılar, heyelan gibi zemin kayması sonucu oluşan doğal afetlerde zarar görmüş yapılar, şehir düzenini bozan eski yapılar ve terk edilmiş kullanılmayan yapılar gibi unsurlardır.


Kentsel Dönüşümün Süreci


Kentsel dönüşümün süreci, devlet desteği ile gerçekleştirilir. Bu süreçte, öncelikli amacı güvenlik olan kentsel dönüşüm projelerinin uygulanacağı alanlar; Bakanlar Kurulu kararının tespit ettiği ve “Riskli Alan” olarak belirlediği bölgeleri veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen rezerv yapı alanlarını kapsar. Bu alanlar, can ve mal güvenliği açısından risk teşkil eden bölgelerdir. Kentsel dönüşümün diğer önemli şartı ise, projenin mevcuttaki imar yönetmeliğine göre yapılmasıdır. Bu şartlara uygun olarak gerçekleştirilen kentsel dönüşüm süreci, söz konusu bölgede güvenli bir yaşam alanı tesis etmenin yanı sıra ekonomik açıdan ilerlemeye ve kaçak yapılaşmayı engellemeye katkı sağlamaktadır.


Yerinde Dönüşüm


Kentsel dönüşüm projelerinin kapsadığı müstakil yapılar için kullanılan “Yerinde Dönüşüm” kavramı, yapının yıkılıp, yapının bulunduğu arsanın mevcut imar yapısı korunarak eski yapının yerine yenisi inşa edilmesi sürecini ifade eder.


Kentsel Dönüşümün Püf Noktaları


Kentsel dönüşüm, devletin imar değişikliğine izin vermesiyle gerçekleşen bir projedir. Bu projelerin nitelikleri, mal sahipleri tarafından yönetilebileceği gibi müteahhitlere de vekalet verilebilir. Kentsel dönüşüm projesi yapmak isteyenler, öncelikle Tapu ve Kadastro İmar Müdürlüğüne başvurarak gerekli prosedürleri başlatmalıdır.


Kentsel dönüşüm süreci aşağıdaki adımlarla gerçekleşmektedir:


  1. Bina, depreme karşı dayanıklı olup olmadığı tespit edilir.

  2. Binanın risk analizi için, bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalara kat malikleri tarafından yetki verilir.

  3. Yetkili firma, riskli yapı raporunu hazırlar ve Bakanlık tarafından onaylanır.

  4. Onay sonrasında, ilgili tapu müdürlüğü, maliklere durum tebliğ eder ve 15 gün içerisinde itiraz edilmezse, riskli yapı durumu tapuya şerh edilir.

  5. Şerhin akabinde, ilgili belediye tarafından, maliklerden binayı tahliye etmeleri istenir.

  6. Binanın yıkım işlemi yapılır.

  7. Kat malikleri kurulu toplanarak, binanın yıkımı ve yeniden yapımı için karar alınır. 3'te 2 oy katılımı yeterlidir.

  8. Müteahhit projeye uygun olarak yapı ruhsatını alarak inşaata başlar.

  9. İnşaat tamamlandıktan sonra iskan alınır ve kentsel dönüşüm süreci tamamlanmış olur.

Kentsel dönüşüm, yapıların güvenliğini arttırmak ve çevreye zararlı yapıların kaldırılması için yapılan bir projedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilirken, güvenlik ve çevre faktörleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca, müteahhit seçimi de önemlidir. Güvenilir ve tecrübeli bir müteahhit seçilerek, kentsel dönüşüm projelerinin başarıya ulaşması sağlanabilir.


Kentsel dönüşüm projelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Kentsel dönüşüm prosedürleri, kentsel dönüşüm kredisi ve kentsel dönüşüm m2 fiyatları gibi konularda daha detaylı bilgiye sahip olmak Adaada'nın kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.48 görüntüleme

תגובות


bottom of page