top of page
Ara

Apartman / Site Yöneticisi Kimdir? Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir? Görevleri Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 30 Eyl 2023


APARTMAN / SİTE YÖNETİCİSİ KİMDİR?


Apartman / site ana gayrimenkulün bakım, onarım, tamirat, temizlik, personel gibi işlerinin organize edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde takip edilmesi ve bu işlerin denetilmesi sorumluğunu taşımaktadır.


Kat Mülkiyeti Kanunu 34. Maddesine Yönetici’yi şu şekilde tanımlamaktadır; “Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.”

 

APARTMAN YÖNETİCİSİ NASIL SEÇİLİR?


Kat Mülkiyeti Kanunu 34. Madde’ye göre binalarda 8 veya daha fazla bağımsız bölümden oluşuyorsa yönetici atanması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmakta. Aynı zamanda, kat maliki tüm bağımsız bölümlerin sahibiyse kanuni olarak seçilmesine gerek kalmaksızın yönetici olarak atanıyor.


Peki yönetici nasıl, hangi şartlarda seçiliyor?

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir (KMK Md.34). Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. maddesine göre ise; apartman yönetimlerinde kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda mutlaka toplantı yapmak zorundadırlar. Yönetim planında böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı, yani Ocak ayı içinde apartman ve site yönetimlerinde olağan olarak toplantılar yapılır.


Kat Mülkiyeti Kanunu 34. Madde’de yöneticinin; kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanacağından bahsedilmektedir.

Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa neler yapılabilir?


Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, mahkeme tarafından gayrimenkule bir yönetici atanır.


 

APARTMAN YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. Maddesinde apartman yöneticisinin görevleri ilgili binanın Yönetim Planında aksi belirtilmediği sürece belirtilmektedir.


Buna göre bu görevler şu şekilde sıralanabilir;· Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,

· Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması,

· Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi,

· Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda; eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı


içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması,

· Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması,

· Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü,

· Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması,

· Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin onlar adına alınması,

· Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı, dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,

· Topladığı nakdi miktarları ve avansları yatırmak, gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada ana gayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle kendi adına hesap açtırılması,

· Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması,

· Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.


 

ADAADA, bu faydalardan tam olarak yararlanmak isteyen müşterilerine özelleştirilmiş, inovasyonlu ve verimli Bina ve Apartman Yönetimi çözümleri sunar. Ekibimiz, alanında uzman mimarlardan, şehir planlamacılara, hukukçulara ve muhasebecilere kadar birçok alanda uzmanlaşmış profesyonellerden oluşur. Müşterilerimize en yüksek seviyede hizmet ve destek sunmayı, beklentilerini her zaman aşmayı amaçlarız. ADAADA ile kat malikleri, bina sakinleri, kiracılar ve sükna hakkı sahipleri , güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir ortamda yaşamak isteyen katılımcıların memnuniyetini artırabilirler.


Adaada, İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Eyüpsultan ve Ataşehir ilçelerinde hizmet vermektedir. Binalarınızın en iyi performansını ve güvenliğini sağlamak istiyorsanız, Adaada olarak bizimle çalışabilirsiniz. Profesyonel ekibimiz, binalarınızın en iyi durumda kalması için gerekli tüm bakım ve onarım çalışmalarını yapacaktır. Bize güvenin ve İstanbul'un bu ilçelerinde binalarınız için en iyi hizmeti alın.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page