top of page
Ara

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Yöneticinin Görevleri

Güncelleme tarihi: 30 Eyl 2023

Kat mülkiyeti, bir bina veya mülkün ortak alanlarının, ortak kullanımı için ortak sahiplik hakkı verilen bir yapı tipidir. Kat mülkiyeti sistemi, her kat sahibinin katının bir kısmını ve bina veya mülkün ortak alanlarını kullanma hakkına sahip olduğu bir sistemdir.

Bu sistemde, denetçinin görevleri oldukça önemlidir. Denetçi, kat mülkiyeti sisteminin düzgün işlemesini ve her kat sahibinin haklarının korunmasını sağlamaktır.


Yöneticinin Ana Görevleri

Yöneticinin ana görevleri şunlardır:

 1. Bina veya mülkün fiziksel durumunu kontrol etmek ve herhangi bir problemi tespit etmek.

 2. Her kat sahibinin haklarını ve yükümlülüklerini kontrol etmek.

 3. Bina veya mülkteki ortak alanların düzenli kullanımını sağlamak.

 4. Bina veya mülkteki herhangi bir anlaşmazlığı çözmek ve taraflar arasında adil bir çözüm bulmak.

 5. Bina veya mülkteki bakım, onarım veya yenileme gerektiren işlemleri planlamak ve yürütmek.

 6. Bina veya mülkteki finansal durumu kontrol etmek ve denetlemek.

 7. Her kat sahibinin ödemelerini toplamak ve bina veya mülkteki masrafları karşılamak için gerekli fonları sağlamak.

 8. Bina veya mülkteki güvenliği sağlamak ve gerektiğinde güvenlik tedbirlerini almak.

Yöneticinin Yetkileri

Denetçinin yetkileri şunlardır:

 1. Bina veya mülkteki fiziksel durumunu incelemek ve herhangi bir problemi tespit etmek.

 2. Her kat sahibinin haklarını ve yükümlülüklerini kontrol etmek ve uygunsuz davranışları önlemek.

 3. Bina veya mülkteki ortak alanların düzenli kullanımını sağlamak ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda taraflar arasında uzlaşma sağlamak.

 4. Bina veya mülkteki bakım, onarım ve yenileme gerektiren işlemleri planlamak ve yürütmek.

 5. Bina veya mülkteki finansal durumu kontrol etmek ve denetlemek.

 6. Her kat sahibinin ödemelerini toplamak ve bina veya mülkteki masrafları karşılamak için gerekli fonları sağlamak.

 7. Bina veya mülkteki güvenliği sağlamak ve gerektiğinde güvenlik tedbirlerini almak.

Yöneticinin Sorumlulukları

Yöneticinin sorumlulukları şunlardır:

 1. Kat mülkiyeti kanunu ve diğer ilgili mevzuatı uymak.

 2. Her kat sahibinin haklarını ve yükümlülüklerini düzgün bir şekilde uygulamak.

 3. Bina veya mülkteki ortak alanların düzenli kullanımını sağlamak.

 4. Bina veya mülkteki finansal durumu düzgün bir şekilde yönetmek ve denetlemek.

 5. Her kat sahibine eşit davranmak ve adaletli bir şekilde hareket etmek.

 6. Bina veya mülkteki güvenliği sağlamak ve gerektiğinde güvenlik tedbirlerini almak.

 7. Herhangi bir problem veya anlaşmazlık durumunda taraflar arasında adil bir çözüm bulmak.

Yöneticinin bu görev ve sorumlulukları yerine getirmesi, kat mülkiyeti sisteminin düzgün ve adil bir şekilde işlemesini ve her kat sahibinin haklarının korunmasını sağlar.


Sonuç

Kat Mülkiyeti Kanunu, kat mülkiyeti sistemine dayalı bina veya tesislerin yönetimini ve idaresini düzenleyen bir yasa olarak kabul edilir. Bu yasanın uygulanmasıyla birlikte, denetçiler de bina veya tesisin mülkiyet haklarının korunması, yönetimi ve idaresi için görev alan önemli bir unsur haline gelmiştir.


Yöneticiler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun belirttiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde hareket etmeli ve bu görevlerini layıkıyla yerine getirmelidirler. Bu görevler arasında, yapı ve tesisin fiziksel durumunun denetlenmesi, bina veya tesisin finansal durumunun takibi, yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesi, kat mülkiyeti haklarına saygı gösterilmesi gibi unsurlar bulunmaktadır.


Yöneticiler, kat mülkiyeti sistemi içerisinde bulunan herkesin hak ve çıkarının korunmasına yönelik öncelikli bir görev üstlenmişlerdir. Bu görev, yöneticilerin yapı ve tesisin fiziksel, finansal ve yönetsel yapısını düzenli olarak denetlemesi ile mümkündür. Yöneticiler, ayrıca kat mülkiyeti haklarına uymayan durumların takibi ve gerektiğinde gerekli adımların atılması gibi görevleri de yerine getirmelidirler.


Sonuç olarak, yöneticiler, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun belirttiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde hareket etmeli ve bu görevlerini layıkıyla yerine getirmelidirler. Yöneticiler yapı ve tesisin fiziksel, finansal ve yönetsel yapısını düzenli olarak denetlemeleri, kat mülkiyeti haklarının korunmasına yönelik öncelikli bir görevdir. Böylece, kat mülkiyeti sistemi içerisinde bulunan herkesin hak ve çıkarının korunması ve kat mülkiyeti haklarının saygı gösterilmesi sağlanabilir.


 

ADAADA, bu faydalardan tam olarak yararlanmak isteyen müşterilerine özelleştirilmiş, inovasyonlu ve verimli Bina ve Apartman Yönetimi çözümleri sunar. Ekibimiz, alanında uzman mimarlardan, şehir planlamacılara, hukukçulara ve muhasebecilere kadar birçok alanda uzmanlaşmış profesyonellerden oluşur. Müşterilerimize en yüksek seviyede hizmet ve destek sunmayı, beklentilerini her zaman aşmayı amaçlarız. ADAADA ile kat malikleri, bina sakinleri, kiracılar ve sükna hakkı sahipleri , güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir ortamda yaşamak isteyen katılımcıların memnuniyetini artırabilirler.


Adaada, İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Eyüpsultan ve Ataşehir ilçelerinde hizmet vermektedir. Binalarınızın en iyi performansını ve güvenliğini sağlamak istiyorsanız, Adaada olarak bizimle çalışabilirsiniz. Profesyonel ekibimiz, binalarınızın en iyi durumda kalması için gerekli tüm bakım ve onarım çalışmalarını yapacaktır. Bize güvenin ve İstanbul'un bu ilçelerinde binalarınız için en iyi hizmeti alın.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page